Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Bildirinin özgün olması ve daha önce başka bir ulusal/uluslararası kongrede sunulmamış olması gerekir.
Tam metin bildiriler özet, kaynaklar, ekler, şekil ve tablolar dahil toplam 15 sayfayı geçemez.
ÖZET
Özet sıra ile aşağıdaki bölümleri içermelidir:
Bildiri Başlığı (12 punto kalın büyük harf ile)
Yazar(lar)ın adı ve kurumu (10 punto)
Türkçe Özet (200-250) kelime
Anahtar kelimeler (10 punto, en fazla 5 tane)
Giriş: Çalışmanın Amacı-Önemi-Kapsamı
Yazın İncelemesi: Araştırmanın soru ve/veya hipotezleri
Yöntem ve Veri
Bulgular ve Tartışma
Sonuç ve Öneriler
TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiriler; MS Word dokümanı olarak, 12 punto büyüklüğündeki harflerle yazılmalı, yazı karakteri olarak Times New Roman seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Paragraf ayarları kısmında ise Satır Aralığı: Tek Satır, Önce:6nk-Sonra:0nk, metin hizalaması ise iki yana yaslı olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar APA 6 ve klasik dipnotlarda ise 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.