Jak se nazývá velké setkání?


konference. podstatné jméno. velká schůzka, často trvající několik dní, kde se sejdou lidé, kteří se zajímají o konkrétní téma, aby prodiskutovali nápady.

Co je to velké setkání?

: série setkání obnovy konaných postupně v jedné lokalitě.

Co znamená velké setkání?

Definice velkého setkání. : série obrozeneckých setkání konaných postupně v jedné lokalitě.

Jakých je 6 typů schůzek?

Šest obecných typů schůzek: Schůzky s aktualizací stavu. Schůzky pro sdílení informací. Rozhodovací schůzky. Schůzky k řešení problémů. Inovační setkání. Teambuildingové schůzky.

Jaký je glosář termínů setkání?

Slovníček termínů schůzek popisuje terminologii a akronymy související se schůzkami a všemi aktivitami, které na těchto schůzkách děláme. Shromáždili jsme tyto informace ze široka daleka, tak si to užijte!

Co znamená schůzka?

1 a sloučení několika osob za určitým účelem. příští týden se bude konat další výborová schůze k projednání farního jarmarku. Synonyma pro setkání. shromáždění, sjezd, sjezd, svolání, rada, shromáždění,


Posted

in

by

Tags: