Ποιος είναι ο σκοπός της υβριδικής μάθησης;


Η υβριδική διδασκαλία όχι μόνο κάνει τη μάθηση πιο προσιτή σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες, αλλά επιτρέπει επίσης στους εκπαιδευτικούς εκπαιδευτές Η εκπαίδευση έχει να κάνει με τη μάθηση δεξιοτήτων και γνώσεων. Σημαίνει επίσης να βοηθάς τους ανθρώπους να μάθουν πώς να κάνουν πράγματα και να τους υποστηρίξουν να σκεφτούν τι μαθαίνουν. Είναι επίσης σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν τρόπους εύρεσης και χρήσης πληροφοριών.https://simple.wikipedia.org › wiki › EducationEducation – Simple English Wikipedia, η δωρεάν εγκυκλοπαίδεια για την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές, βοηθά τους μαθητές να παραμένουν συνδεδεμένοι κατά τη διάρκεια μεγάλων απουσιών και να εξοικειώνεται τόσο εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες επικοινωνίας.

Ποια είναι η χρήση της υβριδικής μάθησης;

Η υβριδική μάθηση είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο όπου ορισμένοι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα αυτοπροσώπως, ενώ άλλοι συμμετέχουν στην τάξη ουσιαστικά από το σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν ταυτόχρονα μαθητές εξ αποστάσεως και αυτοπροσώπως χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως υλικό και λογισμικό τηλεδιάσκεψης.

Ποια είναι η χρήση της υβριδικής μάθησης;

Η υβριδική μάθηση είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο όπου ορισμένοι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα αυτοπροσώπως, ενώ άλλοι συμμετέχουν στην τάξη ουσιαστικά από το σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν ταυτόχρονα μαθητές εξ αποστάσεως και αυτοπροσώπως χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως υλικό και λογισμικό τηλεδιάσκεψης.

Γιατί η υβριδική μάθηση είναι το μέλλον;

Η υβριδική μάθηση μπορεί να ενισχύσει παγκόσμιες ικανότητες και να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών μαθητών. Τα σχολεία και τα ανώτατα ινστιτούτα θα πρέπει να έχουν πλήρες πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονη εκπαίδευση ψηφιακής τεχνολογίας με πολυτροπική παράδοση που οι μαθητές μπορούν να καταναλώνουν με τον δικό τους ρυθμό.

Γιατί οι μαθητές προτιμούν τα υβρίδια;

να εστιάσετε μόνο σε ένα ή δύο μαθήματα κάθε φορά, αντί για πέντε περίπου. Ορισμένα μικτά και διαδικτυακά σχολεία επιτρέπουν στους μαθητές να ακολουθούν ένα πρόγραμμα στο οποίο επικεντρώνονται σε ένα μάθημα μέχρι να το ολοκληρώσουν, πρινπροχωρώντας στο επόμενο μάθημα.

Ποιοι είναι οι λόγοι για τη χρήση προγραμμάτων μικτής μάθησης;

Δίνοντας στους μαθητές όλων των ικανοτήτων την ευκαιρία να προχωρήσουν τις σπουδές τους με τον ρυθμό που τους ταιριάζει, η μικτή μάθηση δίνει τη δυνατότητα στους γρήγορους μαθητές να προχωρούν πιο γρήγορα, ενώ οι μαθητές που αγωνίζονται μπορούν να κινηθούν με τον δικό τους ρυθμό και να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη όπου έχουν κολλήσει .

Γιατί η μικτή μάθηση είναι καλύτερη από πρόσωπο με πρόσωπο;

Όταν πρόκειται για προγράμματα βιώσιμης μάθησης —αυτά που πραγματοποιούνται με την πάροδο του χρόνου— μια μικτή στρατηγική μάθησης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη: Εκμάθηση που είναι και οικονομικά αποδοτική και πιο αποτελεσματική στην προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές. Μάθηση που υποστηρίζει τη δομημένη πρακτική ελάχιστα και συχνά με την πάροδο του χρόνου.

Ποια είναι η επιτυχία της μικτής μάθησης;

Προωθεί τη συνεργατική και εξατομικευμένη μάθηση Συνδυάζοντας τη με στοιχεία μεγαλύτερου ελέγχου από τους μαθητές, η μικτή μάθηση δημιουργεί μια πολύ πιο εξατομικευμένη εμπειρία που επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τη γνώση με τον δικό τους ρυθμό.

Είναι ωφέλιμη η υβριδική μάθηση;

Μπορείτε να αναλάβετε τη δική σας μάθηση Ένα άλλο πλεονέκτημα των μοντέλων υβριδικής και μικτής μάθησης είναι η αυξημένη αυτονομία των μαθητών. Ο συνδυασμός παραδοσιακών μαθημάτων και ευέλικτης, διαδικτυακής μάθησης μπορεί πραγματικά να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλάβουν τους δικούς τους στόχους, να παρακολουθήσουν τα επιτεύγματά τους και να αναζητήσουν τους δικούς τους πόρους.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υβριδικής μάθησης;

4.6 ent Το μοντέλο μεικτής μάθησης ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν πιο ενεργά. Έχουν την ευκαιρία να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό. Μπορούν να προετοιμαστούν για το μάθημα πριν έρθουν στο μάθημα και μπορούν να συνειδητοποιήσουν μάθηση με επίκεντρο τον μαθητή και να αντικατοπτρίζουν την αξία της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα [5,23,24,25].

Τι είναι η υβριδική μάθηση για τους μαθητές;

Τι είναι η υβριδική μάθηση; Η υβριδική μάθηση συνδυάζεται στο διαδίκτυο με τη σύγχρονη ή επιτόπια μάθηση. Με τον υβριδικό σχεδιασμό μαθημάτων, μέρη του προγράμματος σπουδών διδάσκονται διαδικτυακά ενώ άλλες δραστηριότητες διδάσκονται σε περιβάλλον τάξης. Αυτές οι επιλογές το καθιστούν δημοφιλές για καθηγητές που θέλουν να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο φάσμα μαθητών.

Είναι καλή ιδέα η υβριδική εκμάθηση;

Γιατί είναι αποτελεσματική η υβριδική μάθηση; Επειδή η διαδικτυακή εκπαίδευση επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό, η υβριδική μάθηση διευκολύνει τους δασκάλους να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία. Ως αποτέλεσμα, οι δάσκαλοι μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο με μικρές ομάδες μαθητών ή να παρέχουν ατομικές οδηγίες.

Ποια είναι η χρήση της υβριδικής μάθησης;

Η υβριδική μάθηση είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο όπου ορισμένοι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα αυτοπροσώπως, ενώ άλλοι συμμετέχουν στην τάξη ουσιαστικά από το σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν ταυτόχρονα μαθητές εξ αποστάσεως και αυτοπροσώπως χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως υλικό και λογισμικό τηλεδιάσκεψης.

Είναι ωφέλιμη η υβριδική μάθηση;

Μπορείτε να αναλάβετε τη δική σας μάθηση Ένα άλλο πλεονέκτημα των μοντέλων υβριδικής και μικτής μάθησης είναι η αυξημένη αυτονομία των μαθητών. Ο συνδυασμός παραδοσιακών μαθημάτων και ευέλικτης, διαδικτυακής μάθησης μπορεί πραγματικά να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλάβουν τους δικούς τους στόχους, να παρακολουθήσουν τα επιτεύγματά τους και να αναζητήσουν τους δικούς τους πόρους.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υβριδικής μάθησης;

4.6 ent Το μοντέλο μεικτής μάθησης ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν πιο ενεργά. Έχουν την ευκαιρία να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό. Μπορούν να προετοιμαστούν για το μάθημα πριν έρθουν στο μάθημα και μπορούν να συνειδητοποιήσουν μάθηση με επίκεντρο τον μαθητή και να αντικατοπτρίζουν την αξία της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα [5,23,24,25].

Είναι καλή ιδέα η υβριδική εκμάθηση;

Γιατί είναι αποτελεσματική η υβριδική μάθηση; Επειδή η διαδικτυακή εκπαίδευση επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται μόνοι τουςρυθμός, η υβριδική μάθηση διευκολύνει τους δασκάλους να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία. Ως αποτέλεσμα, οι δάσκαλοι μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο με μικρές ομάδες μαθητών ή να παρέχουν ατομικές οδηγίες.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της χρήσης υβριδικού;

Αυξάνονται ευκολότερα και πιο γρήγορα. Προσαρμόζονται καλύτερα στο άγχος. Παράγουν φυτά με μεγαλύτερους καρπούς, μεγαλύτερες αποδόσεις, ανθεκτικότητα στις ασθένειες.

Γιατί ένα σχολείο πρέπει να υιοθετήσει την υβριδική μάθηση;

Οι κύριοι λόγοι για τη χρήση της υβριδικής μεθόδου ήταν η βελτίωση της συμμετοχής, της προετοιμασίας και της κατανόησης των μαθητών, καθώς και η ενθάρρυνση μιας πιο ενεργητικής παρά παθητικής προσέγγισης στη μάθηση, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε μεγάλου μεγέθους, προπτυχιακά μαθήματα.

Προτιμούν οι μαθητές την υβριδική μάθηση;

Σε μια έρευνα 2.600 φοιτητών, καθηγητών και διοικητικών στελεχών σε κολέγια και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, σχεδόν οι μισοί μαθητές (49%) δήλωσαν ότι προτιμούν μια υβριδική μορφή τάξης. Αντίθετα, μόλις το 35% των μελών ΔΕΠ δήλωσαν ότι προτιμούν ένα υβριδικό περιβάλλον και το 54% προτιμούσε την πλήρη προσωπική διδασκαλία.

Η υβριδική μάθηση είναι καλύτερη από τη διαδικτυακή μάθηση;

Και οι δύο αυτές μέθοδοι θα έχουν αντίκτυπο στο παιδί, θετικό ή αρνητικό, και επίσης θα το εκθέσουν σε διαφορετικές ατμόσφαιρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υβριδική μάθηση ξεχωρίζει και παρέχει την ισορροπία που μπορεί να ωφελήσει έναν μαθητή περισσότερο από τη διαδικτυακή μάθηση.

Η υβριδική μάθηση είναι καλύτερη από την παραδοσιακή μάθηση;

Μετά τη διεξαγωγή ορισμένων ερευνών, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα της υβριδικής μάθησης ήταν πιο αποτελεσματικά από την παραδοσιακή μάθηση. Ο σκοπός της διαδικτυακής μάθησης είναι η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους μαθητές με γραφικές επικοινωνίες. Στη συνέχεια δίνονται στους μαθητές τέτοιες εργασίες για να απεικονίσουν τις δεξιότητές τους.

Ποιοι είναι οι αγώνεςμαθητές σε μικτή μάθηση;

Ορισμένες σημαντικές προκλήσεις για τα μοντέλα μικτής μάθησης περιλαμβάνουν το κόστος της τεχνολογίας, την ανεπαρκή κατάρτιση, τα τεχνολογικά ζητήματα, την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου για μικτή μάθηση, τα μειωμένα κίνητρα και τις εξασθενημένες σχέσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλων.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: