Τι σημαίνει το hybrid full στο κολέγιο;


Μια υβριδική τάξη συνδυάζει την παραδοσιακή μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη με τη διαδικτυακή μάθηση που οι μαθητές ολοκληρώνουν εκτός της τάξης. Η εργασία που ολοκληρώνουν οι μαθητές διαδικτυακά συμπληρώνει τις πληροφορίες που καλύπτονται στην τάξη. Δείτε τα μαθήματά μας που προσφέρονται ανά εξάμηνο.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: