Wat is een typische conventie?


Conventies omvatten zowel mechanica (spelling, interpunctie en hoofdlettergebruik; gebruikt voor geschreven taal) als gebruik (grammatica; onderdeel van zowel gesproken als geschreven taal). Vier categorieën conventies zijn spelling, hoofdlettergebruik, interpunctie en grammatica.

Wat zijn enkele voorbeelden van conventies?

Conventies omvatten zowel mechanica (spelling, interpunctie en hoofdlettergebruik; gebruikt voor geschreven taal) als gebruik (grammatica; onderdeel van zowel gesproken als geschreven taal). Vier categorieën conventies zijn spelling, hoofdlettergebruik, interpunctie en grammatica.

Wat betekent een conventie?

: een algemeen akkoord over basisprincipes of procedures. ook: een principe of procedure die volgens afspraak als waar of correct wordt aanvaard. de conventies van de grammatica. : het bijeenroepen of bijeenroepen van een vergadering. : een vergadering van personen die voor een gemeenschappelijk doel bijeenkomen.

Wat zijn twee soorten conventies?

Er zijn talloze soorten conventies, waaronder bedrijfsconventies en consumentenconventies.

Wat zijn de 3 soorten conventies?

Verschillende soorten conventies zijn onder meer vormconventies, verhaalconventies en genreconventies.

Wat betekent een conventie?

: een algemeen akkoord over basisprincipes of procedures. ook: een principe of procedure die volgens afspraak als waar of correct wordt aanvaard. de conventies van de grammatica. : het bijeenroepen of bijeenroepen van een vergadering. : een vergadering van personen die voor een gemeenschappelijk doel bijeenkomen.


Geplaatst

in

door

Tags: