Jak nazywa się duże spotkanie?


konferencja. rzeczownik. duże spotkanie, często trwające kilka dni, na którym ludzie zainteresowani określonym tematem spotykają się, aby omówić pomysły.

Co to jest duże spotkanie?

: cykl spotkań odrodzeniowych odbywających się kolejno w jednej miejscowości.

Co oznacza duże spotkanie?

Definicja dużego spotkania. : seria spotkań odnowy, odbywających się kolejno w jednej miejscowości.

Jakie jest 6 typów spotkań?

Sześć ogólnych typów spotkań: Spotkania aktualizujące status. Spotkania wymiany informacji. Spotkania decyzyjne. Spotkania rozwiązywania problemów. Spotkania Innowacyjne. Spotkania integracyjne.

Czym jest słowniczek terminów spotkań?

Słowniczek terminów spotkań opisuje terminologię i akronimy związane ze spotkaniami i wszystkimi czynnościami, które wykonujemy na tych spotkaniach. Zebraliśmy te informacje z całego świata, więc miłej zabawy!

Jakie jest znaczenie spotkania?

1 zebranie się pewnej liczby osób w określonym celu. w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie komitetu w celu przedyskutowania odpustu parafialnego. Synonimy do słowa spotkanie. zgromadzenie, kongres, konwencja, zwołanie, rada, zebranie,


Opublikowano

w

przez

Tagi: