Jak nazywa się spotkanie po wydarzeniu?


Podsumowanie wydarzenia to spotkanie z zespołem, podczas którego dokładnie dekonstruujesz i analizujesz poprzednie wydarzenie. Tutaj stawiasz wszystko na stole i pytasz „Jak nam poszło?”

Co to jest po wydarzeniu?

DEFINICJE1. po tym, jak coś się wydarzyło, kiedy jest już za późno, by cokolwiek zmienić. Teraz wydaje się to oczywiste, ale to rozsądek po wydarzeniu.

Co robisz po ważnym wydarzeniu?

Poświęć kilka dni na regenerację, relaks i nagrodę W ciągu kilku dni po zakończeniu wydarzenia zrób sobie przerwę na regenerację, relaks i nagrodę za dobrze wykonaną pracę. To, jak długo to potrwa, zależy od Ciebie, ale poświęcenie trochę czasu dla siebie może pomóc Ci się przegrupować i wrócić na właściwe tory.

Co to jest ocena po zdarzeniu?

Niezależnie od wydarzenia, Twoja ocena po wydarzeniu powinna dotyczyć co najmniej następujących pytań: W jaki sposób osiągnęliśmy lub nie osiągnęliśmy naszych celów związanych z tym wydarzeniem? Jakie zasoby (np. zasoby ludzkie, zasoby finansowe, zasoby kosmiczne) wykorzystaliśmy do realizacji tego wydarzenia? W jakim sensie to wystarczyło?

Jaki jest synonim odprawy?

przesłuchać krzyżowo świadka strony przeciwnej. zadawaj celne pytania. katechizować. sprawdź.

Co to jest sesja podsumowująca?

Co to jest odprawa? Po określonej czynności – takiej jak sesja symulacyjna, próbna rozmowa kwalifikacyjna lub ćwiczenie szkoleniowe – następuje spotkanie (debriefing), podczas którego analizuje się szereg wydarzeń, które miały miejsce podczas czynności, wyciąga się wnioski i podaje się dodatkowe informacje .

Jak nazywa się koniec wydarzenia?

finał. rzeczownik. ostatnie wydarzenie w serii wydarzeń, szczególnie takie, które jest bardzo ekscytujące lub imponujące.

Co powiedzieć na zakończenie wydarzenia?

Formalne uwagi końcowe To była przyjemność być dzisiaj z wami wszystkimi, dziękuję. Dziękuję wszystkim zacierpliwości, życzę wszystkim miłego wieczoru. Do widzenia. To był zaszczyt znaleźć się w gronie tak znakomitych osób i móc przedstawić wam wszystkim moją perspektywę, dziękuję i życzę miłego wieczoru/dnia.

Jak zamykasz oficjalne wydarzenie?

Chciałbym podziękować całej mojej publiczności za uświetnienie tego wydarzenia swoją obecnością. To był zaszczyt stać razem z wami. Chcę również podziękować ______(imię). Dziękuję!!!

Co jest uważane za after party?

Afterparty to impreza, która odbywa się po imprezie lub po imprezie głównej. Afterparty jest zwykle mniejsze, mniej formalne i bardziej ekskluzywne (co oznacza, że ​​zaprasza się mniej osób). Afterparty zazwyczaj odbywają się po koncertach, tańcach, weselach i ceremoniach wręczenia nagród.

Jak nazywa się koniec wydarzenia?

finał. rzeczownik. ostatnie wydarzenie w serii wydarzeń, szczególnie takie, które jest bardzo ekscytujące lub imponujące.

Jakie są 3 działania po wydarzeniu?

W tym rozdziale omówiono również trzy podstawowe produkty fazy działań po zdarzeniu: ocenę uczestników, podsumowanie po zdarzeniu i raport po zdarzeniu. Ostatni patron wydarzenia opuścił teren imprezy, stanowisko dowodzenia jest zamknięte, a ruch wrócił do normy.

Co powinno zawierać spotkanie podsumowujące?

Spotkanie podsumowujące zazwyczaj dotyczy otwartych działań związanych z konkretnym projektem lub wydarzeniem, wszelkiego rodzaju pojawiającymi się wyzwaniami, osobistymi naukami i faktycznymi informacjami, powiązanymi postępami lub kolejnymi krokami.

Dlaczego nazywają to odprawą?

W wojsku, kiedy ludzie są wysyłani na misję, otrzymują odprawę z informacjami, które są ważne dla ich sukcesu. Kiedy ci ludzie wracają z misji, „odprawią” to, co się stało, zadając pytania idzieląc się zdobytymi informacjami.

Jakie są 3 działania po wydarzeniu?

W tym rozdziale omówiono również trzy podstawowe produkty fazy działań po zdarzeniu: ocenę uczestników, podsumowanie po zdarzeniu i raport po zdarzeniu. Ostatni patron wydarzenia opuścił teren imprezy, stanowisko dowodzenia jest zamknięte, a ruch wrócił do normy.

Jaki jest cel spotkania uzupełniającego?

Spotkanie uzupełniające ma miejsce, gdy co najmniej dwie osoby spotykają się w zaplanowanym czasie i miejscu, aby podjąć decyzję, rozwiązać problem lub przedstawić aktualizację związaną z wcześniej odbytym spotkaniem. Ze spotkań kontrolnych korzystają wszyscy profesjonaliści.

Co to jest przetwarzanie po zdarzeniu?

Przetwarzanie po zdarzeniu można zdefiniować jako wielokrotne rozważanie danej osoby i potencjalną rekonstrukcję jej działania w następstwie sytuacji społecznej. Przetwarzanie po zdarzeniu może również wystąpić, gdy dana osoba przewiduje wydarzenie społeczne lub występ i zaczyna rozmyślać o innych, przeszłych doświadczeniach społecznych.

Co to jest komunikacja po wydarzeniu?

Komunikacja po wydarzeniu pozwala utrzymać zaangażowanie uczestników. Może również pomóc w ustaleniu, co poszło dobrze — a co nie — dzięki czemu możesz planować jeszcze lepsze wydarzenia w przyszłości. Pomimo znaczenia komunikacji po wydarzeniu, ten krok jest często jednym z najczęściej pomijanych obszarów planowania wydarzenia.

Jaka jest 4. klasyfikacja zdarzeń?

Wydarzenia są obecnie często kategoryzowane według rozmiaru. Cztery główne kategorie to: Mega Wydarzenia • Wydarzenia charakterystyczne • Wydarzenia główne • Wydarzenia specjalne. Mega wydarzenia są tak duże, że mogą mieć wpływ na całe kraje.

Jak nazywasz krótkie spotkanie?

Formy słowne: odprawy Odprawa to spotkanie, na którym przekazywane są informacje lub instrukcje osobom,zwłaszcza zanim coś zrobią. Jutro organizują konferencję prasową.

Jak nazywa się spotkanie podsumowujące?

Spotkanie podsumowujące: zwolnij, aby przyspieszyć Jest znane pod wieloma nazwami. W armii amerykańskiej nazywa się to przeglądem po akcji lub AAR. W biznesie często nosi to niefortunną nazwę sekcji zwłok. Jednak w psychologii i lotnictwie wojskowym jest to spotkanie podsumowujące.

Jaka jest różnica między odprawą a odprawą?

Jaka jest ich główna różnica? Oba te słowa odnoszą się do pewnego rodzaju spotkania, na którym następuje wymiana informacji. Jednak podczas „odprawy” uzyskujesz ważne informacje lub instrukcje, ale podczas „odprawy” jesteś przesłuchiwany.

Jak wygląda proces zarządzania wydarzeniem po wydarzeniu?

Ostatnim krokiem w procesie zarządzania wydarzeniem jest spotkanie uzupełniające po wydarzeniu w celu omówienia ogólnego zwrotu z inwestycji, opinii uczestników i sponsorów oraz dokonania niezbędnych zmian w nadrzędnej strategii wydarzenia. Spotkania podsumowujące to także świetna okazja do świętowania sukcesu wydarzenia i podniesienia morale zespołu.

Co to jest spotkanie?

Spotkania służą celom edukacyjnym lub biznesowym. Przykłady obejmują seminarium lub posiedzenie zarządu. Spotkanie może zawierać w sobie specjalne wydarzenie. Na przykład doroczne spotkanie stowarzyszenia może obejmować kolację z nagrodami w ramach wielodniowego programu. A skoro już jesteśmy przy temacie definicji.

Co to jest spotkanie podsumowujące i dlaczego jest ważne?

Spotkania podsumowujące to także świetna okazja do świętowania sukcesu wydarzenia i podniesienia morale zespołu. Specjaliści od eventów muszą przychodzić na kolejne spotkania po dobrze przygotowanych wydarzeniach. Zbierz wszystkie odpowiedzi z ankiety przed i po wydarzeniu, rozmawiaj ze wszystkimizaangażować się w proces planowania wydarzenia i przygotować raporty.

Co powinieneś zrobić po spotkaniu kontrolnym?

Zbieranie informacji zwrotnych jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, którą musisz zrobić podczas spotkania uzupełniającego po wydarzeniach. To paliwo, którego będziesz potrzebować, aby ulepszyć swoje przyszłe wydarzenia, a także sposób na utrzymanie kontaktu z publicznością. Ale jeśli kiedykolwiek sam uczestniczyłeś w wydarzeniu, wiesz, że uzyskanie opinii nie jest takie proste.


Opublikowano

w

przez

Tagi: