Vad kallas ett stort tomt rum?


tomhet. substantiv. formell ett extremt stort tomt utrymme.

Vad är en synonym för tomt rum?

Empty Room synonymer – 58 ord och fraser för Empty Room. mellanslag. tomt utrymme. extra rum. tom kammare. tomma rum. rum tomt. extra sovrum. vakans.

Vad är meningen med tomt utrymme?

tomt utrymme. Sammanhang. Ett obemannat utrymme där något kan förvaras. Ett område i rymden, särskilt området i rymden omedelbart bortom jordens atmosfär. En öppen plats i en skog, särskilt en som röjts för odling. Substantiv. . Ett obemannat utrymme där något kan förvaras. ogiltig.

Vad är skillnaden mellan rum och tom plats?

En tom plats, ett fordon eller en container är en som inte har några människor eller saker i sig. […] COBUILD Advanced English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers Ett rum är en av de separata sektionerna eller delar av insidan av en byggnad.

Vad heter det översta rummet i ett hus?

Vinden, även känd som loftet eller garret, är det översta rummet i en byggnad. Den är vanligtvis placerad precis under taket, varför den har snedtak. Och precis som källaren kan den vara ofullbordad och användas för förvaring eller färdig för att ge huset mer bostadsyta.


Publicerat

i

av

Etiketter: